CHƯƠNG MASCO: 0905.645.345

BỔ TÚC KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG LÁI XE AN TOÀN

Ngày đăng: 08-09-2019

 LÁI XE AN TOÀN - không dễ như mọi người thường nghĩ.BỞI muốn vậy người học phải có KIẾN THỨC - KỸ NĂNG - Ý THỨC.Nhưng phần đa là học học MẸO,canh và gióng đường qua những điểm có sẵn dưới đường NÊN đến lúc có bằng người học không biết gì để điều khiển xe được AN TOÀN.

Thực trạng hiện nay của người học mới có bằng là không biết điều khiển xe như thế nào để AN TOÀN,do lúc học điều khiển xe hoàn toàn là nhờ sự nhắc nhở của người THẦY.Hoàn toàn điều khiển xe bằng LỔ TAI.

NÊN : liên hệ  >> 0905 645 345  

ĐỂ được điều khiển xe theo những gì mình hiểu cho AN TOÀN,nắm rõ được : KIẾN THỨC - KỸ NĂNG