CHƯƠNG MASCO: 0905.645.345

MẸO CƠ BẢN ĐỂ HỌC LUẬT LÁI XE NHANH THUỘC

  • 27-04-2017

          -Trong luật lái xe có tất cả 3 phần:

+Phần 1:câu chữ từ 1-255

   .Có 87câu 2đáp án:các câu này( 2 ý đó bổ trợ cho nhau) .Nó thường liên quan về:ý thức,tai nạn,vận tải kinh doanh,đạo đức,văn hóa

    .Các câu còn lại là câu 1 ý (khi đọc các câu đó sẽ có 1 từ hoặc 1 ý nổi trội và đúng theo LUẬT)

+Phần 2:câu biển báo từ 256-355 .Thứ tự xe từ nhỏ- lớn (oto con,tải,máy kéo,xe kéo mooc).Cấm xe nhỏ là cấm xe lớn và ngược lại

     .Biển xanh:đường và được

      .Biển tam giác đỏ vàng: cảnh báo nguy hiểm,chú ý

     .Biển tròn đỏ: cấm

+Phần 3:câu xa hình 356-450

     ***  Xét xa hình thì dựa vào thứ tự ưu tiên + quy luật đi đường+ dùng pp loại trừ >>ĐÁP ÁN

       * Thứ tự ưu tiên:

           1. Chớm (xe đã vào ngã giao nhau)

            2.Ưu :xe ưu tiên theo thứ tự (cháy,sự,an, thương)

           3. Đường :xe nào trên đường ưu tiên thì đươc đi trước

           4.Phải :trên đường đồng cấp ,xe nào mà bên phải không vướng là được đi trước 

      * Quy luật đi đường:

            1. Rẽ phải

            2. Đi thẳng

           3. Rẽ trái