CHƯƠNG MASCO: 0905.645.345

Hướng dẫn giúp xe ô tô thoát lầy dễ dàng

  • 22-09-2017

Dùng thanh gỗ, dùng xẻng, dùng thanh kéo... là một số mẹo giúp ô tô thoát chỗ lầy dễ dàng.

 

 

Hướng dẫn giúp xe ô tô thoát lầy dễ dàng.

Mẹo giúp xe ô tô thoát khỏi đầm lấy dễ dàng